Tuesday, June 12, 2012

Facebook ของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบ​รียล

รบกวนฝากข่าวด้วยครับ FB: SG Alumni Association เป็น Facebook ของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบ​รียล เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารข​องพี่ๆน้องๆ อยากให้ช่วยเข้าไปแวะเยี่ยม​กันหน่อยนะครับ และช่วยติชมและให้ข้อแนะนำใ​นกิจกรรม หรือการทำ FB ของสมาคม ด้วยครับ... https://www.facebook.com/pages/IIT-Alumni-Association-Singapore/240540591124#!/pages/SG-Alumni-Association/357426017645085